Kvalitet & Miljö

 

VÅ Pressgjuteri är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Certifikaten är giltiga till 2018-09-15.

Certifikat ISO14001 and ISO9001

SFK logo (kvalitet) SFK logo (miljö)

Kvalitetsmålsättningen på VÅ Pressgjuteri är att tillverka och sälja produkter som uppfyller kundens specificerade krav uttryckt i ritningar, tekniska bestämmelser eller andra instruktioner. Grundläggande principer för att nå detta är följande:

  • All personal skall gemensamt arbeta för att få nöjda kunder. Väl genomarbetade och dokumenterade kundkrav skall finnas och användas vid behov.
  • Alltid bemöta kunden positivt.
  • Arbeta med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.
  • Endast acceptera kundkrav som vi har förmåga att uppfylla.
  • Förvissa oss om kundernas krav på produkten.
  • Leverera rätt produkt till rätt kund i rätt tid och med 0-fel, som är det yttersta kvalitetsmålet.

Ansvaret för kvalitetsarbetet är med andra ord utspritt inom hela organisationen. Det innebär att varje gjutare, operatör m.fl. är ansvarig för att känna till vilka krav som kunden ställer på respektive detalj samt att dessa krav uppfylls.

 

 

IMG_2009IMG_1830 IMG_2024