Material

Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet. Aluminium är ett mångsidigt material med många användningsområden - allt från läskburkar till möbeldelar och flygplan. En av de viktigaste egenskaperna hos aluminium är att materialkvaliteten inte påverkas negativt vid återsmältning och aluminium kan därför återvinnas ett oändligt antal gånger. När aluminiumskrot återanvänds minskar miljöbelastningen med 95%.

Fördelar med aluminium:

  • Låg vikt
  • Lätt att sammanfoga
  • Lätt att forma
  • Värmeledande
  • Hög styrka
  • Elektriskt ledande
  • Korrosionsbeständigt
  • Kostnadseffektivt
  • Miljövänligt

Vi använder normalt 2 stycken standardlegeringar, EN AB-46000 samt EN AB-43400, samt ytterligare speciallegeringar som kan användas när behov eller önskemål finns.

Allt inköpt material är tillverkad av återvunnet aluminium, huvudleverantör för material är Stena Aluminium.

IMG_1884

IMG_2012