Affärsidé

Vår affärsidé baseras på att vår ständigt växande gjuteritekniska kompetens ska ge kunden en pressgjuten detalj med uppfyllda kvalitetskrav och till ett pris vilket ger både kund och VÅ möjligheter till utveckling och nyinvesteringar.

Vår målsättning är att vår koncern skall vara den kompletta leverantören för de företag där det finns ett behov av gjutgods i aluminium & magnesium, från små till stora serier.

 

Vapress -fastigheten