Bearbetning

En allt större del av det detaljer som vi tillverkar bearbetas, helt enkelt beroende på att de flesta kunder efterfrågar en färdig produkt. En annan stor fördel med att vi bearbetar är att vi härigenom får ytterligare en möjlighet att kontrollera kvalitén på vårt gjutgods. Således kan vi snabbt agera om något problem skulle uppstå utan att kunden behöver påverkas.

Vi har avancerade CNC maskiner inom koncernen att tillgå för olika typer av bearbetning, främst av märket Mazak, men även Brother.