Slipning och trumling

Efter gjutning flyttas detaljerna till efterbearbetningen. 
Pressgjutning är en precis process, vilket innebär att vi alltid i förväg vet hur mycket efterbearbetning som behövs får att uppnå rätt kvalitet. Inte alla detaljer kräver slipning och trumling, vissa går direkt till bearbetning. Om slipning och/eller trumling krävs används en av följande metoder:

  • Manuell slipning av in och över-göt samt vissa delningslinjer som utförs vid bandslipar.
  • Robotiserad slipcell som både slipar, gradar och borstar detaljerna. Den roboterade slipcellen är kostnadseffektiv och skonsam för vår personal eftersom det begränsar monotont arbete och används därför vid större kvantiteter.  
  • Trumling utförs i vår raka genomloppstrumlare eller i en rund spiratron. Den raka trumlaren lämpar sig bäst för större detaljer, och den runda för mindre.